Auto APK keuring

wat zijn de regels?

Apk keuring controlepunten Ruiten, Ruitenwissers en spiegels

Bij de APK keuring wordt er onder andere gelet op de Voorruit, Zijruiten, de Ruitenwissers en de Spiegels. Deze pagina is ingedeeld op glaswerk.

 

Voorruit

voorruit gebarstenDe ruiten worden in de APK keuring meegenomen maar de voorruit in het bijzonder. Deze moet aan een aantal eisen voldoen.

De vooruit zal bij de APK worden geïnspecteerd op beschadigingen. Beschadigingen zoals verkleuringen, barsten, sterren of scheuren zijn soms wel en soms niet toegestaan. Het hangt er dus vanaf waar deze gelokaliseerd zijn. Tevens mogen er geen voorwerpen worden gemonteerd welke het zichtveld belemmeren.

De voorruit is ingedeeld in 3 vlakken (wettelijk bepaald).

De 3 vlakken zijn onderverdeeld in gezichtsveld, indirect gezichtsveld en de rest’.

Gezichtsveld (Directe gezichtsveld)

In het gezichtsveld mogen geen beschadigingen of verkleuringen aanwezig zijn welke in een cirkel passen van groter dan 20mm (2cm) welke gelijk is aan een 10 cent munt. Als je de 10 cent munt over de beschadiging heen legt en er steekt niets voorbij de munt, dan is het toegestaan. Tevens zijn oppervlakkige krassen welke niet breder zijn dan 5mm

Een scheur in het directe gezichtsveld is toegestaan zolang deze geen vertakkingen heeft.

Indirecte gezichtsveld

In het indirecte gezichtsveld mogen beschadigingen voorkomen tot 50mm (5cm). Dit zijn ongeveer 3 vingers naast elkaar.

Rest van de voorruit

In de rest van de voorruit (dus buiten het directe en indirecte gezichtsveld) mogen alle beschadigingen, sterren en kleuren aanwezig zijn. Hiervoor zal de voorruit niet afgekeurd worden bij de APK.

  •  Mag je de voorruit blinderen? Ja, deze mag geblindeerd worden zodat er minimaal 75% licht door heen komt. De meeste ruiten hebben reeds een laag waardoor iets aan licht wordt tegengehouden. Denk hierbij aan warmtewerend glas. Wordt er na een meting minder dan 75% licht doorlating gemeten dan wordt de auto afgekeurd bij de APK.

Zijruiten

geblindeerde zijruiten

 Zijruiten en blinderen

Uiteraard is het logisch dat de zijruiten aanwezig moeten zijn.

De voorste zijruiten en de achterste zijruiten kennen beide andere regels. De achterste zijruiten mag je tot 100% blinderen mits er een rechter buitenspiegel aanwezig is. Deze mogen dus 0% licht doorlaten.

De voorste zijruiten hebben echter wel een grens. Hiervoor geldt dat deze minimaal 70% licht moeten doorlaten.

 

Buitenspiegels

buitenspiegel kapot

De buitenspiegels en binnenspiegel worden meegenomen in de APK keuring.

Linker buitenspiegel: Het spiegelglas van de linker buitenspiegel mag niet verweerd zijn en mag niet gebarsten zijn. Tevens moet de linker buitenspiegel verstelbaar zijn van binnen- of van buiten uit.

Rechter buitenspiegel: De rechter buitenspiegel is alleen verplicht voor auto’s die na 25 januari 2010 op kenteken zijn gezet. Indien er geen rechter buitenspiegel aanwezig is mag de achterruit geen verkleuringen vertonen.

 

 

 

Binnenspiegel

binnenspiegel autoDe binnenspiegel en de APK.

De binnenspiegel mag niet ontbreken in de auto. De binnenspiegel moet afstelbaar zijn mag niet zijn verweerd. Dit betekend dat hij een duidelijk beeld naar achter moet geven. Matte (niet glanzende) plekken zijn niet toegestaan. Daarnaast moet het spiegelglas van de binnenspiegel heel zijn. Scheuren in de binnenspiegel betekend dus een afkeurpunt bij de APK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auto APK keuring © 2018